สร้อยข้อมือ

Na Kinmailoosin Gold Bracelet - 4990THB

Click for shoppingแหวน

Na Kinmailoosin Gold Ring - 2590THB

Click for shoppingคาถาขอลาภ - ยันต์กินไม่รู้สิ้น

- *เสริมโชคลาภเงินทอง*

เครื่องประดับสักยันต์โบราณ โดยไม่ต้องสักลงพื้นผิวหนังจริง

ทำพิธีสวดพุทธคุณพิธีพุทธาภิเษกบวงสวงรูปแบบไทยโบราณถูกต้องทุกประการ

-

วัสดุ:

วัสดุเงินชุบทองแท้ และเพื่อเป็นการให้ยากต่อการลอกเลียนแบบจึงทำเนื้อนิ่มพิเศษ 

-

วิธีสวมใส่:

หันปากเปิดออกนอกมือหรือนิ้วเสมอ เพื่อเป็นการดูดพลังดีเข้ามากักเก็บไว้ผ่านยัตน์นั้นๆ

-

บทสวดภาษาไทย ฉบับอ่านง่าย

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห

ปัจจะยาทิมะหิ มหาลาภ ภะวันตุเม ลาเภน อุตตะโม

โหติ โสระโห ปัจจะยาทิมะหิ มหาลาภ สทา โสตถี ภะวันตุ เม

สวดทุกวันก่อนสวมใสได้ผลดีนักแลKATA - Na Kinmailoosin Spell before wearing


Sivali ca Maha Thero Devatanara Puchito Soraho

Paccayatimah Maha Lap Phawantume Laben Uttamo

Hoti Soraho Paccaya Timah Maha Lab Satha Sothee Phawantu Mae


Description - Na Kinmailoosin

Enhance your finances, work, fortune, start, open your success. 

Uninterrupted money accomplished as hoped.

Thus,resulting in the design of this ring to increase the anchorage of the mind. 

Which brings the identity of the "endless talisman"

to design becomes this ring to enhance luck 

in the work and boost your luck in doing business.

The ring is beautiful and luxurious 

to add confidence to the person who wears it.
51 Comments

Leave a Comment

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping